dr n. chem. Sebastian Grzyb

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Nauczyciel i wykładowca przedmiotów kierunkowych z dziedziny nauk chemicznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu na kierunkach kosmetologia, chemia kosmetyczna, pielęgniarstwo, dietetyka. Autor licznych ekspertyz i publikacji tematycznych oraz promotor prac dyplomowych z obszaru chemii kosmetycznej i kosmetologii, obejmujących kompleksową analizę produktów kosmetycznych oraz metody pozyskiwania naturalnych związków biologicznie aktywnych i ich wykorzystanie do produkcji preparatów kosmetycznych. Biegły sądowy w dziedzinie chemia. Współpracuje jako konsultant z firmami z branży kosmetycznej i farmaceutycznej.